Thanh kiểm tra & hoàn thiện sổ sách

Thanh kiểm tra & hoàn thiện sổ sách uy tín nhất

GIỚI THIỆU VỀ GÓI DỊCH VỤ THANH KIỂM TRA DỌN DẸP SỔ SÁCH ,QUYẾT TOÁN

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách

THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Quý khách hàng tiềm năng và đối tác

1.  Công ty có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc thanh kiểm tra, dọn dẹp lại chứng từ, sổ sách kế toán thuế, tư vấn các biện pháp tháo gỡ hiệu quả nhất tránh rủi ro, trực tiếp giải trình trước cơ quan thuế.

2.  Các công việc cụ thể mà Công ty phải có trách nhiệm thực hiện:

     – Thanh kiểm tra lại các chứng từ: kiểm tra rà soát lại tất cả các chứng từ đầu ra, đầu vào để điều chỉnh hoặc loại bỏ các  chứng từ không hợp lệ với pháp luật thuế, xử lý các tồn đọng với hóa đơn đầu ra để tránh bị phạt hoặc truy thu thuế.

     – Thanh kiểm tra báo cáo thuế GTGT: Căn cứ vào hệ thống chứng từ đã rà soát thực hiện việc kê khai chứng từ trên các báo cáo thuế GTGT phát hiện sai sót và thông báo, hướng dẫn để Bên A thực hiện điều chỉnh tại thời điểm báo cáo hiện tại.

     – Thanh kiểm tra thuế TNDN: Căn cứ vào các chứng từ gốc hợp lệ thực hiện rà soát lại các bút toán hạch toán, số liệu hạch toán trên sổ sách để loại bỏ các chi phí bất hợp lý không được trừ theo quy định của pháp luật thuế.

     – Thanh kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính: kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ sách với chứng từ gốc, kiểm tra tính bất hợp lý của Báo cáo tài chính đã nộp.

3.  Thực hiện thông báo các tồn đọng về chứng từ, số liệu hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính, phân tích mức độ rủi ro và tư vấn cho khách hàng biện pháp xử lý tối ưu nhất để giảm thiểu rủi ro.

4.  Thực hiện điều chỉnh lại hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính, đảm bảo chính xác theo các chứng từ gốc phát sinh hoặc phải thực hiện lại toàn bộ hệ thống mới nếu phát hiện hệ thống cũ sai sót quá nhiều và không thể điều chỉnh được khi hai bên đã thống nhất phương án thực hiện.

5.  Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hệ thống sổ sách kế toán và tính chính xác hạch toán kế toán trên chứng từ gốc thực tế, trong trường hợp hạch toán sai so với chứng từ gốc sẽ phải chịu bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của cơ quan thuế.

6.  Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán số liệu, quyết toán thuế thực tế với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện, chịu trách nhiệm bồi thường các khoản phạt theo quy định của pháp luật thuế.

7.  Chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng, không để thất lạc, mất mát chứng từ, nếu xảy ra thì phải chịu bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của luật thuế.

8.  Có trách nhiệm bảo mật thông tin kinh doanh cho khách hàng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp tài liệu bằng chứng từ, văn bản  của khách hàng ra bên ngoài khi không được khách hàng đồng ý (Trừ cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác).

9.  Thực hiện việc bàn giao sổ sách kế toán các năm ngay tại trụ sở của công ty để tiện cho việc kiểm tra lại chứng từ, hóa đơn và các giấy tờ có liên quan.

Liên hệ tư vấn miễn phí: 0378 405 222

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay