Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán chính là hệ thống sổ sách kế toán dùng để ghi chép phản ánh các nhiệm vụ kinh tế phát sinh trong từng thời kỳ kế toán và niên độ kế toán. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán là từ sổ kế toán, kế toán sẽ lên báo cáo tài chính nhờ đó mà các nhà máy quản lý có cơ sở để đánh giá nhận xét tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình có hiệu quả hay không? Và là cơ sở để báo cáo thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vì vậy dịch vụ hoàn thiện sổ sách là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những thiếu sót nghiêm trọng, giảm thiểu tối đa những sai phạm, thiệt hại cho doanh nghiệp, làm cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.

Nội dung hoàn thiện sổ sách kế toán bao gồm:

  1. Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
  2. Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu ( lãi, lỗ);
  3. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế;
  4. Nhập lại số liệu , phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực;
  5. Lập báo cáo tài chính năm;
  6. Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán;
  7. Đại diện cho doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế;

Công việc thực hiện:

  • Kiểm tra hồ sơ:

+ Kiểm tra các chứng từ kế toán đã phù hợp chưa;

+ Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;

+ Kiểm tra việc hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh;

+ Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

+ Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

+ Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

  • Tác nghiệp nội bộ:

+ Họp với ban lãnh đạo doanh nghiệp thông báo kết quả và cùng nhau xác định mục tiêu;

+ Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Thiết lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của luật thuế;

+ Thực hiện điều chỉnh báo cáo thuế khi có sai lệch;

  • Thủ tục chuẩn bị cho quyết toán:

+ Tập hợp thông tin về đối tượng tương tác;

+ Đại diện cho chủ doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế;

Cam kết của công ty : Chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng dịch vụ, chịu trách nhiệm bồi thường nếu sai sót”

Các doanh nghiệp có thể tham khảo thêm 1 số dịch vụ sau của công ty chúng tôi:

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm đào tạo ngắn hạn và dịch vụ kế toán ABS

Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Bắc Ninh

Hotline:0378.405.222

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay