Tổ hợp các phím tắt cơ bản trong Excel

Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel:

Ngày nay công việc của bất kỳ ngành nào cũng yêu cầu thành thạo Excel, nhưng rất ít bạn có thể thành thạo để thao tác công việc nhanh, nguyên nhân do các bạn chưa được đào tạo chuyên nghiệp, ai cũng biết sử dụng nhưng mới sử dụng như người mới biết sử dụng chứ chưa hiểu sâu, nguyên nhân là do khi đứng dưới giảng đường đại học chúng ta chỉ mới được học sơ qua để biết sử dụng thôi. Nhằm giúp đỡ cho các bạn có thể làm việc tốt nhất tôi sẽ đưa ra bảng tổng hợp các phím tắt trong Excel. nếu các bạn vẫn còn nhiều điều muốn được hiểu sâu hơn các bạn có thể tìm đến trung tâm đào tạo ABS của chúng tôi để đăng ký khóa học thực hành thực tế chuyên nghiệp nhất.

Mọi quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0378 405 222( Đào Tạo) – 0962.511.222(Dịch vụ)

hoặc truy cập Website: https://ketoanbacninh.net.

Các phím tắt cơ bản trong Excel:

Ctrl+A: Bôi đen toàn bộ văn bản

Ctrl+B: Chữ đậm

Ctrl+I: Chữ nghiêng

Ctrl+U: Chữ gạch chân

Ctrl+C: Copy dữ liệu

Ctrl+X: Cắt dữ liệu

Ctrl+V: Dán dữ liệu Copy

Ctrl+F: Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl+O: Mở file đã lưu

Ctrl+P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl+R: Tự động sao chép ô bên trái sang ô bên phải

Ctrl+S: Lưu file

Ctrl+W: Đóng file tài liệu( giống lệnh Alt+F4)

Ctrl+Z: hủy thao tác vừa thực hiện

Ctrl+Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ(ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl+l: Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

Crtl+0: Ẩn cột ( giống lệnh hide)

Ctrl+ shift+0: Hiện các cột vừa ẩn( giống lệnh unhide)

Ctrl+9: Ẩn hàng( giống lệnh hide)

Ctrl+ shift+9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh Unhide)

Ctrl+8: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl+(-): Xóa các ô, khối ô hàng( bôi đen)

Crtl+ shift+(+): Chèn thêm ô trống

Crtl+ Page up(page down): Di chuyển giữa các sheet

Ctrl+ shift+F: Hiện danh sách phông chữ

Ctrl+ shift+P: Hiện danh sách cỡ chữ

Crtl+F4: Đóng bảng tính

Alt+F4: Thoát Excel

Alt+tab: Di chuyển giữa file hay nhiều file kế tiếp

Alt+các chữ cái có gạch chân: vào các thực đơn  tương ứng

Alt+Z: chuyển chế độ gõ từ tiếng anh sang tiếng việt

Alt+<-:  Hủy thao tác vừa thực hiện( nó giống lệnh Undo)

Shift+F2: tạo chú thích cho ô

Shift+F10: Hiển thị thực đơn hiện hành(giống như ta kích chuột phải)

Shift+F11: tạo sheet mới

Tổ hợp phím tắt di chuyển trong Excel:

Crtl+ Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Crtl+ home: về ô đầu Worksheet(A1)

Crtl+ End: về ô có dữ liệu cuối cùng

Crtl+Shift+Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Crtl+Shift+End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Tổ hợp phím tắt thao tác với ô, dòng, cột trong Excel:

F2: Đưa con trỏ vào trong ô

F4: Lặp lại thao tác trước

F12: Lưu văn bản với tên khác(nó giống với lệnh Save as đó)

Crtl+0: Ẩn các cột hiện tại

Crtl+Shift+0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Tổ hợp phím tắt thao tác với Sheet trong Excel:

Crtl+Tab, Crtl+F6:  Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở

Ctrl+page Up: Chuyển sang sheet trước

Ctrl+page down: Chuyển sang sheet kế tiếp

Crtl+Shift+0: hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Crtl+F2: Xem trước khi in.

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay