Chương trình đào tạo tin học văn phòng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ B

Phần 1: MS Words

Các thao tác cơ bản.

 • Thao tác bàn phím.
 • Tạo mới 1 văn bản.
 • Lưu văn bản.
 • Mở văn bản có sẵn.
 • Copy.
 • Cut.
 • Paste.
 • Undo/redo.

Các thao tác định dạng văn bản.

 • Định dạng font chữ.
 • Định dạng kiểu chữ.
 • Định dạng cỡ chữ.
 • Định dạng màu chữ.
 • Định dạng màu nền.
 • Thay đổi khoảng cách ký tự.
 • Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới.
 • Sao chép định dạng ký tự.
 • Thiết lập tab trong words

 

 1. Các thao tác định dạng đoạn văn bản.
 2. Định dạng trang in.
 3. Tạo số thứ tự đầu dòng, tạo gạch đầu dòng
 4. Tìm kiếm và thay thế văn bản.
 5. Tạo từ viết tắt cho văn bản.
 6. Chèn ký tự đặc biệt.
 7. Chèn công thức toán học.
 8. Đánh số trang văn bản.
 9. Chèn tiêu đề đầu, tiêu đề cuối của văn bản.
 10. Chia cột văn bản.
 11. Tạo chữ cái lớn đầu đoạn
 12. Chèn link vào words.
 13. Tạo mục lục trong words.
 14. Đồ họa
 • Tạo chữ nghệ thuật.
 • Chèn ảnh vào words.
 • Vẽ sơ đồ.

Bảng biểu

Trộn dữ liệu.

In ấn.

Quản lý dữ liệu trong máy tính.

Tạo và gửi mail hiệu quả

Tìm kiếm thông tin trên internet.

Phần 2: MS Excel

I. Giới thiệu excel

 1. Bố cục của Excel:
 2. Địa chỉ trong Excel
 3. Cách nhập  – chỉnh sửa dữ liệu trong Excel
 4. Hiệu chỉnh bảng tính.

II. Hàm trong excel

Nhóm hàm logic.

1. Hàm And                                          

2.  Hàm Or      

3. Hàm If        

Nhóm hàm số học

1. Hàm Int

2. Hàm Mod   

3. Hàm Round

4. Hàm Max    

5. Hàm Min    

6. Hàm Sum

7. Hàm Count 

8. Hàm Average          

9. Hàm Rank  

10. Hàm SumIf

11. Hàm CountIf

12. Hàm Counta

Nhóm hàm xử lý chuỗi.

1. Hàm Left

2. Hàm Right  

3. Hàm Mid

Nhóm hàm đổi kiểu

1. Hàm Lower 

2. Hàm Upper 

3. Hàm Proper

4. Hàm Value 

5. Hàm text

6. Hàm &        

Hàm dò tìm

1. Hàm Vlookup

2. Hàm Hlookup

Hàm ngày tháng

1. Hàm Date   

2. Hàm Day    

3. Hàm Month

4. Hàm Year   

5. Hàm Now   

6. Hàm Hour   

7. Hàm Minute

9. Hàm Second           

III. Lọc – Trích rút dữ liệu – Sắp xếp dữ liệu

Đăng ký khóa học tại đây Hoặc đến trực tiếp Trung tâm Kế toán Bắc Ninh tại địa chỉ:

Số Số 185, Đường Nguyễn Trãi, TP. Bắc Ninh.

ĐT: 0222 3 856 278  – Hotline: 0378.405.222 

Email:  ketoantfa.bn@gmail.com

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay