Khóa học AutoCad tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Khóa học AutoCad tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Trung tâm đào tạo AutoCad tốt nhất tại Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục lên lịch khai giảng khóa AutoCad tại Bắc Ninh trong tháng 10.

Các bạn có thể đăng ký học qua website của trung tâm tại đây

hoặc gọi tới số: 0378 405 222 

Nội dung cơ bản của khóa học:

CHƯƠNG I : LÀM QUEN VỚI AUTOCAD
 • I- MỘT SỐ CÁCH NHẬP TỌA ĐỘ.
 • 1- Cách nhập giá trị tọa độ tuyệt đối:
 • 2- Cách nhập giá trị tọa độ tương đối:
 • II- CÁCH BẮT ĐIỂM
 • III- HIỆU CHỈNH MỘT SỐ CHỨC NĂNG TRONG AUTOCAD
 • IV- CÁC LỆNH TẮT QUA GIAO THỨC PHÍM F1, F2, F3, F4, F5, F6,F7…F12
CHƯƠNG II : CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA AUTOCAD
 • 1 – Lệnh line:……………….
 • 2 – Lệnh circle:
 • 3 – Lệnh Rectang:
 • 4 – Lệnh ARC:.
 • 5- Lệnh spline:
 • 6- Lệnh POLYGON:
CHƯƠNG III: CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TRONG AUTOCAD
 • 1- Lệnh rotate
 • 2 – Lệnh Move
 • 3- Lệnh scale
 • 4- Lệnh EDIT
 • 5- Lệnh properties
 • 6- Lệnh MATCHprop
 • 7- Lệnh Trim
 • 8- Lệnh Fillet
 • 9- Lệnh chamfer
 • 11- Lệnh extend
 • 12- Lệnh BREAK
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ LỆNH GHI KÍCH THƯỚC TRONG AUTOCAD
 • 1- Lệnh Dimlinear
 • 2- Lệnh Dimaligned
 • 3- Lệnh Dimdiameter
 • 4- Lệnh Dimradius
 • 5- Lệnh Dimangular
 • 6- Lệnh Modify dimension Style manager
CHƯƠNG V: MỘT SỐ LỆNH TIỆN ÍCH KHÁC
 • 1- Lệnh text
 • 2-Lệnh phụchồi
 • 3- Lệnh copy
 • 4- Lệnh layer
 • 5- Lệnh Offset
 • 6- Lệnh MIRROR
 • 7- Lệnh BHATCH
 • 8 Lệnh stretch
 • 9 Lệnh EXPLODE

Học tại ABS chi phí hạt dẻ, học được đào tạo số lượng 1 lớp ít để giáo viên có thể kèm trực tiếp học viên, nếu ai sau khi kết thúc khóa học mà vẫn muốn học tiếp khóa sau vẫn chương trình học như cũ nữa thì trung tâm k thu phí nhé. Trung tâm chỉ thu phí học 1 khóa thôi ak.

Khóa học gồm 12 buổi và học phí chỉ còn 1.800.000đ/khóa

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay