Kết Quả Sếp Loại Lớp Kế Toán Trưởng K17

Kết Quả Sếp Loại Lớp Kế Toán Trưởng K17
Rate this post

Kết Quả Sếp Loại Lớp Kế Toán Trưởng K17

BỘ TÀI CHÍNH – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM KẾ TOÁN BẮC NINH

Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG K 17- BẮC NINH

STT Họ tên Năm sinh SĐT Địa chỉ Xếp hạng
1 Nguyễn Thị Ngát 08/02/90 01689958901 Bắc Ninh Khá
2 Nguyễn Thị Hà 05/19/90 0965059198 Bắc Giang Khá
3 Trần Thị Hương Mai 10/04/83 0935151786 Thái Nguyên Khá
4 Trần Thị Lệ Duyên 06/14/92 0972301531 Bắc Giang Khá
5 Nguyễn Thị Mai Bích 09/02/90 0977009073 Bắc Ninh Khá
6 Ngô Thị Hoàng Yến 12/26/88 0987432994 Bắc Ninh Khá
7 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/18/89 0984938954 Hòa Bình Khá
8 Chu Thị Hồng Giang 11/03/88 0979351900 Lạng Sơn Khá
9 Đặng Thị An 01/15/87 0984280856 Bắc Giang Khá
10 Hà Thị Phương 01/20/90 0972811612 Bắc Giang Khá
11 Vũ Thị Hưởng 07/16/88 01696948223 Bắc Giang Khá
12 Nguyễn Thị Mây 08/23/85 09735379497 Bắc Ninh Khá
13 Vương Thanh Nga 04/10/82 0912999891 Bắc Ninh Khá
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/22/89 01665357012 Bắc Ninh Khá
15 Ngô Thị Bình 05/12/83 0974663045 Bắc Giang Khá
16 Trần Thị Minh 11/12/87 0976598300 Bắc Giang Khá
17 Lại Thị Hồng 07/25/88 0915838535 Thái Bình Khá
18 Nguyễn Thị Đào 06/19/88 01656062380 Bắc Ninh Khá
19 Tô Hương Nguyên 09/05/90 0989746372 Bắc Giang Khá
20 Nguyễn Thị Huyền 01/09/86 0904381423 Bắc Ninh Khá
21 Nguyễn Thị Huệ 05/24/87 0965653439 Bắc Giang Khá
22 Nguyễn Thị Huệ 02/14/86 0936944188 Bắc Ninh Khá
23 Trần Lệ Tuyết 04/10/83 01686798129 Nam Định Khá
24 Bùi Thị Yến Anh 11/18/91 0975479246 Phú Thọ Khá
25 Nguyễn Thị Thu 06/29/86 0974183067 Bắc Ninh Khá
26 Nguyễn Thị Phượng 06/03/84 0989461898 Bắc Ninh Khá
27 Lê Thị Hiền 02/26/89 0979620692 Bắc Ninh Khá
28 Nguyễn Thị Vinh 08/20/85 0975370682 Bắc Ninh Khá
29 Trần Thị Tình 08/24/86 01683305586 Bắc Ninh Khá
30 Nguyễn Thị Bích Vân 06/01/88 0902026630 Bắc Ninh Khá
31 Nguyễn Văn Thu 15/07/84 0983122262 Hưng Yên Khá
32 Lê Mạnh Hùng 19/12/78 01688622990 Nam Định Khá
Bình luận của khách

Tư vấn ngay