Khóa học kế toán tổng hợp thực tế

Khóa học kế toán tổng hợp thực tế

( dành cho đối tượng đã học về kế toán)

 Mục tiêu Khóa học kế toán tổng hợp thực tế

Khóa học kế toán tổng hợp thực tế cho sinh viên sắp và mới ra trường chuyên ngành kế toán – kinh tế nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế. Khóa học nhằm trang bị những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết nhất, được tiếp xúc toàn bộ công việc và kinh nghiệm thực tế. Học viên được thực hành thuế, lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế… học thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ, cách tối ưu, tiết kiệm chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp.

Sau khi học xong khóa học “ Kế toán thực hành thực tế” ngắn hạn trên chứng từ thực tế học viên sẽ được lĩnh hội kiến thức và kinh nghiệm cần có của một kế toán viên chuyên nghiệp với 1 năm kinh nghiệm thực tế.

Khóa học được Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thiết kế với nội dung sau:

  1. Nội dung

Học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ sống với nhiều tình huống phát sinh và có giáo viên dạy kèm.

Dựa vào bộ chứng từ thực tế, học viên sẽ được học cách xử lý những nghiệp vụ phát sinh thực tế, hạch toán, lên sổ sách, tính thuế, kê khai thuế , lập báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính trên những phần mềm kế toán như: Excel, Misa, Fast. HTKK.

Kế toán thuế và thực hành trên phần mềm HTKK thuế mới nhất

– Cập nhật toàn bộ các chính sách thuế mới nhất.

– Thực hành lập tờ khai thuế môn bài.

– Thực hành kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý.

– Thực hành kê khai và lập báo cáo thuế TNCN hàng quý, năm

– Thực hành làm tờ khai tạm tính và báo cáo thuế TNDN quý, năm

– Thực hành lập báo cáo quyết toán thuế năm.

2. Nghiệp vụ kế toán

2.1. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp và CV kế toán TSCĐ, CCDC

Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

công việc KT tài sản cố định, CCDC

2.2. Công việc kế toán mua nguyên vật liệu, hàng hóa
– Nội dung hạch toán

– Tình huống thực tế, lập chứng từ thực tế của DN

2.3 Công việc kế toán tiền lương

Nội dung hạch toán

– Tình huống thực tế và lập chứng từ thực tế của DN

2.3 Công việc của kế toán giá thành sản xuất

– Nội dung hạch toán

– Tình huống thực tế và lập chứng từ thực tế của DN

2.4 Công việc kế toán các khoản doanh thu, xác định kết quả SXKD

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và hoàn thiện đánh số thứ tự chứng từ

  1. Thực hành lên sổ sách và lập báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm

– Tập hợp, phân loại và sắp xếp chứng từ hợp lý, hợp lệ.

– Lựa chọn sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung

– Xử lý các nghiệp vụ kế toán góp vốn.

– Xử lý các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, và TSCĐ.

– Thực hành tính, phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

– Thực hành hạch toán tiền lương và các khoản trích bảo hiểm theo quy định hiện hành.

– Thực hành tính, phân bổ, hạch toán khấu hao TSCĐ và CDCC.

– Cuối kỳ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, kiểm tra tính chính xác của hệ thống sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

– Hướng dẫn chi tiết cách làm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Học cách khắc phục và điều chỉnh các sai sót nếu có. (thủ thuật cân đối lãi lỗ)

Liên hệ: Hotline: 0378 405 222-( Đào Tạo)- 0962.511.222( Dịch vụ)

Xem thêm bài viết khác:

Đào tạo kế toán thuế tại Bắc Ninh;

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại bắc ninh;

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán;

Đào tạo kế toán tổng hợp A- Z;

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay