Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp tại Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp người có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh một cách tổng quát sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. Đây là cách phân loại kế toán theo mức độ, tính chất của thông tin phản ánh trong nghiệp vụ kế toán, cũng như các kế toán viên khác công việc hàng ngày là phải xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định. Kế toán tổng hợp là chức vụ nắm vai trò quan trọng trong công ty, là người chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán và cả báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Công việc của kế toán tổng hợp

 • Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • In sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
 • Lập các báo cáo thuế.
 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến

Tiêu chuẩn của một kế toán tổng hợp cần có

Vì khối lượng công việc rất lớn nên đòi hỏi người kế toán tổng hợp phải có nghiệp vụ cao, khả năng linh hoạt, giao tiếp và quan hệ với nội bộ, bên ngoài công ty tốt, biết tổ chức, sắp xếp và xây dựng công việc một cách logic, thông minh để công việc hoàn thành một cách nhanh chóng. Là người hay phải nhận báo cáo của các kế toán viên và phải báo cáo lại cho cấp trên nên cần phải biết tổng hợp và trình bày một cách rõ ràng, chi tiết. Là người nắm rõ quy trình sản xuất của công ty. Có khả năng sử dụng máy tính và các ứng dụng văn phòng (word, excel,…) và phần mềm kế toán một cách thành thạo

Quyền hạn

 • Yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh khi phát hiện sai
 • Yêu cầu các kế toán khác cung cấp báo cáo theo quy định của doanh nghiệp

Để trở thành 1 kế toán tổng hợp thì:

Bạn phải hiểu biết sâu về nghiệp vụ và phải biết xử lý công việc.

Nếu bạn chưa hiểu hãy đến với ABS đăng ký ngay khóa học này. Trung tâm cam kết học là làm được việc, vì trung tâm đào tạo các bạn theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Nguyên lý kế toán – Kế toán tài chính.

 • Bản chất của Kế toán Doanh nghiệp: Kế toán thuế; Kế toán tài chính; Phân biệt cách theo dõi và quản lý từng loại kế toán.
 • Các chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành: Các chế độ Kế toán áp dụng hiện hành; Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp cho từng loại hình Doanh nghiệp.
 • Các loại chứng từ kế toán trong Doanh nghiệp: Cách xác định các chứng từ được phép hạch toán và theo dõi kế toán; Phân biệt các chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật thuế. Cách đọc các loại chứng từ; Hóa đơn tài chính; Tờ khai xuất nhập khẩu…
 • Hệ thống tài khoản và cách sử dụng tài khoản tương ứng với các phát sinh tài chính của DN; Các sai phạm thường xảy ra trong từng tài khoản và biện pháp phòng tránh, xử lý rủi ro.
 • Định khoản và hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh thực tế trong các DN; Các chứng từ phát sinh; Phân bổ chi phí, CCDC; Khấu hao TSCĐ; Hạch toán và xử lý bán thanh lý CCDC, TSCĐ; Hàng bán bị trả lại, chiết khấu, giảm giá; Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu; Sản xuất, tính giá thành thành phẩm hoàn thành nhập kho.
 • Các vị trí kế toán trong Doanh nghiệp: Các tài khoản quản lý; Cách hạch toán; Các công việc và báo cáo phải thực hiện hàng ngày, tháng, quý, năm.

Phần 2: Thực hành thực tế   

 • Thực hành lập các loại sổ sách kế toán theo từng loại hình doanh nghiệp trên excel và phần mềm kế toán:
 • Nhập chứng từ vào sổ nhật ký chung, xử lý số liệu theo nguyên tắc hạch toán phù hợp, cân đối doanh thu, chi phí và kết chuyển lợi nhuận trong kỳ.
 • Lập các sổ cái cho các loại tài khoản.
 • Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, chi tiết nhập – xuất – tồn kho vật tư hàng hóa…
 • Lập các loại bảng biểu đi kèm như bảng trích khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng tính lương và BH …
 • Thực hành kê khai thuế trên phần mềm HTKK mới nhất của Tổng cục thuế.
 • Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, kê khai điều chỉnh khi có sai sót.
 • Lập báo cáo thuế TNCN: tháng, quý, năm.
 • Lập Báo cáo tài chính cuối năm:

Phần 3: Kỹ năng thực tế

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222
Hotline: 0378 405 222

Bình luận của khách

Tư vấn ngay