Đào tạo kế toán ngắn hạn

Đào tạo kế toán ngắn hạn?

Đào tạo kế toán tổng hợp?

Các bạn đã nghĩ ra mình nên học gì chưa. ABS sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn dễ chọn đúng khóa học bạn cần nhé?

Học kế toán tổng hợp:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm, người chưa biết gì, hay những người đã quên nghiệp vụ kế toán.
  • Khi học khóa học này các bạn có nhiều thời gian học, vì học tại khóa này các bạn sẽ được hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao & vì học theo khóa gồm các bạn học viên nên thông thường thời gian sẽ dài.

Học kế toán ngắn hạn:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm, người chưa biết gì, hay những người đã quên nghiệp vụ kế toán.
  • Khi học khóa học này các bạn sẽ được hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao & vì khóa học này là khóa học 1 thầy 1 trò hay còn gọi là học theo yêu cầu nên học viên hoàn toàn chủ động trong khi học, nên nó sẽ rút ngắn được thời gian học hơn khi bạn đăng ký học lớp kế toán tổng hợp.

Nội dung khóa học:

Phần I. Thực hành kế toán tổng hợp

  1. Mục tiêu đào tạo

Cung cấp các kiến thức tổng hợp và kỹ năng thực hành về kế toán tài chính theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành tại Việt nam

  1. Nội dung đào tạo

Bài 1: Nguyên lý kế toán

Bài 2: Kế toán tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên

Bài 3: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

Bài 4: Kế toán tài sản cố định

Bài 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài 6. Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Bài 7: Kế toán thanh toán

Bài 8: Kế toán vốn bằng tiền

Bài 11: Kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu, xây lắp

Phần II. Thực hành kê khai và quyết toán thuế

  1. Mục tiêu đào tạo

Trang bị các kiến thức về các sắc thuế hiện đang áp dụng trong các doanh nghiệp, phương pháp lập các loại báo cáo thuế và hạch toán thuế trong doanh nghiệp.

  1. Nội dung đào tạo

Bài 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế hiện hành tại Việt nam

Bài 2: Chức năng, nhiệm vụ của kế toán thuế

Bài 3: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế giá trị gia tăng

Bài 4: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 5: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 6: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu

Bài 7: Thực hành Kê khai và quyết toán các loại thuế khác

Phần III. Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

  1. Mục tiêu đào tạo

Hình thành kỹ năng phản ánh các nghiệp vụ kế toán vào hệ thống sổ và lập báo cáo tài chính.

  1. Nội dung đào tạo

Bài 1: Tổ chức công tác kế toán và các hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

Bài 2: Xử lý các chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp.

Bài 2: Thực hành ghi hệ thống sổ chi tiết (trong doanh nghiệp sản xuất)

Bài 3: Thực hành ghi hệ thống sổ tổng hợp, sổ nhật ký theo các hình thức (trong doanh nghiệp sản xuất)

Bài 7: Thực hành lập báo cáo tài chính

Nếu bạn không có nhiều thời gian, Kế toán ABS có khóa học kế toán ngắn hạn giúp các học viên nhanh chóng nắm được kiến thức cơ bản & nâng cao. Sau khi học xong lớp học kế toán ngắn hạn có thể đi làm ngay.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số dịch vụ khác của công ty:

Liên hệ: Hotline: 0378 405 222 hoặc 02226 53 2222

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh.  

 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay