Học Kế Toán Trưởng Tại Bắc Ninh

Học Kế Toán Trưởng Tại Bắc Ninh

I.Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là một chức danh , nghề nghiệp, được bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập.

– Trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền giám đốc tài chính.

II. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

1. Chức năng:

  • Tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách.
  • Với chức năng này, kế toán trưởng là người giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính cho giám đốc điều hành “Theo luật kế toán hiện hành, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp do nhà nước bổ nhiệm giữ chức năng giám sát viên kế toán – tài chính của Nhà nước đặt tại doanh nghiệp” kế toán trưởng là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mặt hành chính của giám đốc doanh nghiệp đồng thời cũng chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của kế toán trưởng các cấp trên.
  • Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, thưởng, kỷ luật, kế toán trưởng phải do nhà nước quyết định.

2. Nhiệm vụ:

Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công việc của công tác kế toán nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của kế toán là:

  • Thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh. 
  • Thông qua trưởng phòng kế toán để điều hành, chỉ đạo và kiểm soát công việc, kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán, tài chính của đơn vị, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính của đơn vị, thay mặt nhà nước kiểm tra việc thực hiện chế độ, thể lệ quy định của Nhà nước về lĩnh vực kế toán cũng như lĩnh vực tài chính.

Nếu doanh nghiệp tổ chức của quý công ty cần tư vấn hay làm các dịch vụ sổ sách kế toán, hoặc đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên thì trung tâm kế toán ABS chính là ngôi nhà thứ hai chăm sóc cho sự phát triển công ty của bạn.

Đến trực tiếp Trung tâm Kế toán Bắc Ninh tại địa chỉ:

Số 05 – Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, TP Bắc Ninh ( đối diện trường cao đẳng nghề cơ điện Bắc Ninh)

 Hotline: 0378.405.222

5/5 - (2 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay