Học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Trung tâm ABS xin thông báo khai giảng khóa kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Bắc Ninh

Để đảm bảo nhân lực cho đất nước,trung tâm vẫn liên tục khai giảng khóa kế toán trưởng doanh nghiệpkhóa kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, Trung tâm chuẩn bị khai giảng khóa kế toán trưởng K35 các bạn đã biết chưa?

Khoa-hoc-ke-toan-truong-tai-Bac-Ninh

Cùng tìm hiểu để học hỏi được nhiều kiến thức để không ngừng vươn xa nhé.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm đào tạo ngắn hạn ABS phối kết hợp với Học Viện Tài Chính – trực thuộc Bộ tài chính mở các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

1. Đối tượng học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kiểm toán
  • Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

2. Thời gian đào tạo: Gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính

3. Giảng viên: là giảng viên kinh nghiệm từ Học viện tài chính và các trường đại học

Ghi chú: Học viên đăng ký học nộp:

  • Bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng
  • 2 ảnh 3*4 ( trong phong bì)
  • Giấy xác nhận năm công tác của đơn vị

Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài Chính (chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán )

  • Phôi chứng chỉ do Bộ Tài Chính cấp và quản lý thống nhất
  • Chứng chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm

Nội dung khóa học kế toán trưởng gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ Tài Chính

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Ôn tập và thi Phần I:

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:
+ Ôn tập và thi Phần II:

Dia-chi-dao-tao-ke-toan-truong-tai-Bac-Ninh

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222
Hotline: 0378 405 222
Website: www.ketoanbacninh.net
E-Mail: ketoantfa.bn@gmail.com

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay