Học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Thông tin khóa học Học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Bắc Ninh

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán

+ Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên..

 • Thời gian đào tạo: Ngày  chủ nhật.
 • Thời lượng chương trình: 11 chuyên đề.
 • Học phí quy định: 3.500.000 ( Đã bao gồm hồ sơ, tài liệu, chứng chỉ)
 • Giảng viên: Trực tiếp giảng viên của Học viện tài chính tham gia giảng dạy.
 • Giáo trình: Giáo trình đào tạo Kế toán trưởng Doanh nghiệp do Bộ tài chính phát hành.

Mục tiêu đào tạo:

– Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

– Tiêu chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

Chứng chỉ cuối khóa:

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng do Bộ Tài chính phát hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán). 

Nội dung chương trình HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP:

Gồm 10 chuyên đề Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Phần 1: Kiến thức chung 

Chuyên đề 1:

 • Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Chuyên đề 2:

 • Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.

Chuyên đề 3:

 • Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.

Chuyên đề 4:

 • Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ:

Chuyên đề 5:

 • Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

Chuyên đề 6:

 • Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

Chuyên đề 7:

 • Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Chuyên đề 8:

 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chuyên đề 9:

 • Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Chuyên đề 10:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thủ tục nhập học:

 • 01 đơn xin nhập học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác
 • 01 Bằng tốt nghiệp photo công chứng.
 • 01 chứng minh nhân dân phôtô
 • 04 ảnh 3x4cm(chụp không quá 06 tháng)

ABS – CÙNG BẠN ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Tại Bắc Ninh: Địa chỉ: Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Bắc Ninh

ĐT: 02226 53 2222  –  Hotline: 0378 405 222

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay