Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 09/2022
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa học autocad 12/09/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa Học Kế Toán Trưởng online 25/09/2022 Ngày CN Đăng ký
28/08/2022 Ngày CN Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 20/09/2022 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
18/09/2022 Ngày CN Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 16/09/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 05/09/2022 Ngày thứ 2,4,6 Đăng ký
19/09/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay