Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2024
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa học autocad 22/02/2023 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa Học Kế Toán Trưởng online 26/02/2023 Ngày CN Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 16/02/2023 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
24/02/2023 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 05/02/2023 Ngày CN Đăng ký
06/02/2023 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 20/02/2023 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
26/02/2023 Ngày CN Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay