Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2019 
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 25/05/2019 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 19/05/2019 Ngày CN Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 19/05/2019 Ngày CN Đăng ký
Kế toán trưởng doanh nghiệp 02/06/2019 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 28/05/2019 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
24/05/2019 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh - Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay