Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2020
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 25/09/2020 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
KHAI BÁO HẢI QUAN (FREE) 27/09/2020 Ngày CN Đăng ký
Khóa Học Kế Toán Trưởng K37 27/09/2020 Ngày CN Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 15/09/2020 Ngày thứ 3,5,7 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 20/09/2020 Ngày CN Đăng ký
29/09/2020 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 23/09/2020 Ngày thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 14/09/2020 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
24/09/2020 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay