Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2019 
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 25/03/2019 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 17/03/2019 Ngày CN Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 17/03/2019 Ngày CN Đăng ký
Kế toán trưởng doanh nghiệp 24/02/2019 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 05/03/2019 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
15/03/2019 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh - Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay