Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 01/2022
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa Học Kế Toán Trưởng K40 (ONLINE) 28/11/2021 Ngày CN Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 12/07/2021 Ngày thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 24/11/2021 Ngày CN Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 11/07/2021 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 29/11/2021 Ngày thứ 2,4,6 Đăng ký
23/07/2021 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay