Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 01/2023
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa học autocad 14/10/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa Học Kế Toán Trưởng online 30/10/2022 Ngày CN Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 26/10/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
16/10/2022 Ngày CN Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 28/10/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 03/10/2022 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
09/10/2022 Ngày CN Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay