Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2019 
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa Học Kế Toán Trưởng k35 29/12/2019 Ngày CN Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 19/11/2019 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 17/12/2019 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 11/11/2019 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 13/12/2019 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
06/01/2020 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay