Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07/2019 
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Tin Học Văn Phòng 20/07/2019 Ngày thứ 3,5,7 Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 24/07/2019 Tối thứ 2,4,6 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 20/07/2019 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 14/07/2019 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 20/07/2019 Tối thứ 3,5,7 Đăng ký
12/07/2019 Chưa cập nhật Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh - Hotline: 0378 405 222

Tư vấn ngay