Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Việc đóng thuế thu nhập cá nhân là một trong những vấn đề rất nhiều người quan tâm và thắc mắc mà không hiểu sao mình bị trừ thuế như vậy mỗi khi nhận lương hàng tháng. Hiểu được những boăn khoăn đó, trong bài viết này Trung tâm đào tạo kế toán ABS sẽ  hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017 đối với thu nhập từ tiền lương – tiền công, thu nhập từ kinh doanh; đối với cá nhân ký hợp đồng trên 3 tháng hoặc dưới 3 tháng làm việc.

Đọc tiếp