Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 04/2018
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 07/03/2018 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 14/04/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
17/04/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 22/04/2018 Ngày CN Đăng ký
26/04/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Kế toán trưởng doanh nghiệp k29 25/03/2018 Ngày CN Đăng ký
15/04/2018 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 11/04/2018 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
12/04/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 69, Nguyễn Đăng Đạo, Tp Bắc Ninh - Hotline: 02226 53 2222