Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07/2018
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 21/07/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 10/07/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 22/07/2018 Ngày CN Đăng ký
Kế toán trưởng doanh nghiệp k30 15/07/2018 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 14/07/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 69, Nguyễn Đăng Đạo, Tp Bắc Ninh - Hotline: 02226 53 2222