Trung tâm đào tạo style= LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2017
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 24/11/2017 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
25/11/2017 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Khóa kế toán tổng hợp thuế TMSX (dành cho người đã học kế toán cơ bản) 26/11/2017 Ngày CN Đăng ký
27/11/2017 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 24/11/2017 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
26/11/2017 Ngày CN Đăng ký
Khóa kế toán trưởng doanh nghiệp K28 26/11/2017 Ngày CN Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 24/11/2017 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
25/11/2017 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 69, Nguyễn Đăng Đạo, Tp Bắc Ninh - Hotline: 02226 53 2222