Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh uy tín và chất lượng LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07/2018
Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học Đăng ký
Khóa AutoCAD cơ bản 13/08/2018 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 14/08/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Kế toán tổng hợp thuế TM-SX 13/08/2018 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
Kế toán trưởng doanh nghiệp k31 26/08/2018 Ngày CN Đăng ký
Khóa học tin học văn phòng 06/08/2018 Tối thứ 2.4.6 Đăng ký
07/08/2018 Tối thứ 3.5.7 Đăng ký
Trung tâm đào tạo kế toán ABS - 69, Nguyễn Đăng Đạo, Tp Bắc Ninh - Hotline: 02226 53 2222